Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 р. № 43

(із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства інфраструктури України від 24 січня 2012 року № 36)

Опублікована редакція документа набрала чинності з 1 березня 2012 року, крім таблиць А.2.3, А.4.2, А.6.2, А.8.1, А.10.3, а також додатків Д, Е, Ж, які набирають чинності з дня офіційного опублікування наказу від 24.01.2012 р. № 36.

Додатково: Довідник «Автомобіль на підприємстві», Скачайте «Довідник бухгалтера»

Загальні положення

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті призначені для планування потреби підприємств, організацій та установ (далі — підприємств) в паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму економії і раціонального використання нафтопродуктів, а також можуть застосовуватись для розроблення питомих норм витрат палива.

Нормування витрат палива — це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені по моделях (модифікаціях) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні, та інші умови експлуатації.

Нормування витрат моторних олив та мастил здійснюється пропорційно до витрат палива згідно з встановленими нормативами.

Зимние нормы расхода топлива в 2018-2019 году

В 2018 – 2019 году организация вправе применять нормы списания ГСМ, которые утверждены Минтрансом, но это не обязательно. При этом безопаснее пересмотреть нормы, если они значительно отличаются от утвержденных (распоряжение Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р).

Чтобы обосновать списание ГСМ, утвердите нормы расхода топлива. Базовые нормы расхода и повышающие коэффициенты рекомендованы в Методических рекомендациях, которые утверждены распоряжением Минтранса от 14.03.2008 № АМ-23р. Также учтите климатические условия, качество дороги, техническое состояние автомобиля, есть ли в нем кондиционер или климат-контроль.

С какого числа переходить на зимние нормы расхода топлива в 2018-2019 году? Это вопрос регулируется приказом по организации. Так, например, на зимние нормы можно перейти с 1 ноября 2019 года.

Приведем таблица с базовыми значениями зимних расходов по регионам России

Приказ 43 нормы расхода гсм

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.05.14 N НА-50-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ»,
ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАРТА 2008 Г. N АМ-23-Р

Внести изменения в Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р, согласно приложению к настоящему распоряжению.

Заместитель Министра
Н.А.АСАУЛ

Приложение
к распоряжению Минтранса России
от 14 мая 2014 г. N НА-50-р

1. Подпункт 7.1 дополнить подпунктом 7.1.1 в следующей редакции:

7.1.1. Легковые автомобили отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года

Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342) и в целях реализации приказа Министерства транспорта от 24.06.2003 г. N 153 «Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте» (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2003 г., регистрационный N 4916):

Ввести в действие методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

Приложение
к распоряжению Минтранса РФ
от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р

Методические рекомендации
“Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте”

I. Общие положения

1. Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (далее — нормы расхода топлив) предназначены для автотранспортных предприятий, организаций, занятых в системе управления и контроля, предпринимателей и др., независимо от форм собственности, эксплуатирующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси автомобилей на территории Российской Федерации.

2. В данном документе приведены значения базовых, транспортных и эксплуатационных (с учетом надбавок) норм расхода топлив для автомобильного подвижного состава общего назначения, норм расхода топлива на работу специальных автомобилей, порядок применения норм, формулы и методы расчета нормативного расхода топлив при эксплуатации, справочные нормативные данные по расходу смазочных материалов, значения зимних надбавок и др.

3. Норма расхода топлив и смазочных материалов применительно к автомобильному транспорту подразумевает установленное значение меры его потребления при работе автомобиля конкретной модели, марки или модификации.

Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для расчетов нормативного значения расхода топлив по месту потребления, для ведения статистической и оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, планирования потребности предприятий в обеспечении нефтепродуктами, для расчетов по налогообложению предприятий, осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, проведения расчетов с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д.

При нормировании расхода топлив различают базовое значение расхода топлив, которое определяется для каждой модели, марки или модификации автомобиля в качестве общепринятой нормы, и расчетное нормативное значение расхода топлив, учитывающее выполняемую транспортную работу и условия эксплуатации автомобиля.

II. Нормы расхода топлив для автомобилей общего назначения

4. Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.

Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды норм:

— базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии;

— транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега при проведении транспортной работы:

— автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по назначению автобуса номинальная загрузка пассажиров;

— самосвала, где учитывается снаряженная масса и нормируемая загрузка самосвала (с коэффициентом 0,5);

— транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 ткм) при проведении транспортной работы грузового автомобиля учитывает дополнительный к базовой норме расход топлива при движении автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без груза и с грузом или с использованием установленных ранее коэффициентов на каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа или полуприцепа — до 1,3 л/100 км и до 2,0 л/100 км для автомобилей, соответственно, с дизельными и бензиновыми двигателями, — или с использованием точных расчетов, выполняемых по специальной программе-методике непосредственно для каждой конкретной марки, модификации и типа АТС.

Базовая норма расхода топлив зависит от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем, категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, грузовые и т.д.), от вида используемых топлив, учитывает массу автомобиля в снаряженном состоянии, типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах «Правил дорожного движения».

Транспортная норма (норма на транспортную работу) включает в себя базовую норму и зависит или от грузоподъемности, или от нормируемой загрузки пассажиров, или от конкретной массы перевозимого груза.

Эксплуатационная норма устанавливается по месту эксплуатации АТС на основе базовой или транспортной нормы с использованием поправочных коэффициентов (надбавок), учитывающих местные условия эксплуатации, по формулам, приведенным в данном документе.

Нормы расхода топлив на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих измерениях:

— для бензиновых и дизельных автомобилей — в литрах бензина или дизтоплива;

— для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ) — в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует «1,32 л СНГ, не более» (рекомендуемая норма в пределах 1,22+-0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси);

— для автомобилей, работающих на сжатом (компримированном) природном газе (СПГ) — в нормальных метрах кубических СПГ, из расчета 1 л бензина соответствует 1+-0,1 куб. м СПГ (в зависимости от свойств природного газа);

— для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого природного газа указана в куб. м с одновременным указанием нормы расхода дизтоплива в литрах, их соотношение определяется производителем техники (или в инструкции по эксплуатации).

Смотрите так же:  Оформить приказ по основной деятельности бланк

Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов производится при помощи поправочных коэффициентов (надбавок), регламентированных в виде процентов повышения или снижения исходного значения нормы (их значения устанавливаются приказом или распоряжением руководства предприятия, эксплуатирующего АТС, или местной администрации).

5. Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях.

Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических районов страны — от 5% до 20% (включительно — и далее по тексту для всех верхних предельных значений коэффициентов). Порядок применения, значения и сроки действия зимних надбавок представлены в Приложении N 2.

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и пригородные зоны, при высоте над уровнем моря:

от 300 до 800 м — до 5% (нижнегорье);

от 801 до 2000 м — до 10% (среднегорье);

от 2001 до 3000 м — до 15% (высокогорье);

свыше 3000 м — до 20% (высокогорье).

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III категорий со сложным планом (вне пределов городов и пригородных зон), где в среднем на 1 км пути имеется более пяти закруглений (поворотов) радиусом менее 40 м (или из расчета на 100 км пути — около 500) — до 10%, на дорогах общего пользования 1V и V категорий — до 30%.

Работа автотранспорта в городах с населением:

свыше 3 млн. человек — до 25%;

от 1 до 3 млн. человек — до 20%;

от 250 тыс. до 1 млн. человек — до 15%;

от 100 до 250 тыс. человек — до 10%;

до 100 тыс. человек в городах, поселках городского типа и других крупных населенных пунктах (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) — до 5%.

Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том числе маршрутные таксомоторы-автобусы, грузо-пассажирские и грузовые автомобили малого класса, автомобили типа пикап, универсал и т.п., включая перевозки продуктов и мелких грузов, обслуживание почтовых ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, инвалидов, больных и т.п. (при наличии в среднем более чем одной остановки на 1 км пробега; при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются) — до 10%.

Перевозка нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и т.д., движение в колоннах и при сопровождении, и других подобных случаях — с пониженной средней скоростью движения автомобилей 20-40 км/ч — до 15%, с пониженной средней скоростью ниже 20 км/ч — до 35%.

При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта, (пробег определяется производителем техники) — до 10%.

При централизованном перегоне автомобилей своим ходом в одиночном состоянии или колонной — до 10%; при перегоне — буксировке автомобилей в спаренном состоянии — до 15%, при перегоне — буксировке в строенном состоянии — до 20%.

Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет с общим пробегом более 100 тыс.км — до 5%; более 8 лет с общим пробегом более 150 тыс.км — до 10%.

При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета массы перевозимого груза, а также при работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия — до 10%.

При работе специальных автомобилей (патрульных, киносъемочных, ремонтных, автовышек, автопогрузчиков и т.д.), выполняющих транспортный процесс при маневрировании, на пониженных скоростях, при частых остановках, движении задним ходом и т.п.- до 20%.

При работе в карьерах, при движении по полю, при вывозке леса и т.п. на горизонтальных участках дорог IV и V категорий: для АТС в снаряженном состоянии без груза — до 20%, для АТС с полной или частичной загрузкой автомобиля — до 40%.

При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий — до 35%, для дорог IV и V категорий — до 50%.

При учебной езде на дорогах общего пользования — до 20%; при учебной езде на специально отведенных учебных площадках, при маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом — до 40%.

При использовании кондиционера или установки «климат-контроль» при движении автомобиля — до 7% от базовой нормы.

При использовании кондиционера на стоянке нормативный расход топлива устанавливается из расчета за один час простоя с работающим двигателем, то же на стоянке при использовании установки «климат-контроль» (независимо от времени года) за один час простоя с работающим двигателем — до 10% от базовой нормы.

При простоях автомобилей под погрузкой или разгрузкой в пунктах, где по условиям безопасности или другим действующим правилам запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специальные склады, наличие груза, не допускающего охлаждения кузова, банки и другие объекты), а также в других случаях вынужденного простоя автомобиля с включенным двигателем — до 10% от базовой нормы за один час простоя.

В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5.С) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том числе для медицинских АТС и при перевозках детей), устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем — до 10% от базовой нормы.

Допускается на основании приказа руководителя предприятия или распоряжения руководства местной администрации:

— на внутригаражные разъезды и технические надобности автотранспортных предприятий (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и других агрегатов автомобилей после ремонта и т.п.) увеличивать нормативный расход топлива до 1% от общего количества, потребляемого данным предприятием (с обоснованием и учетом фактического количества единиц АТС, используемых на этих работах);

— для марок и модификаций автомобилей, не имеющих существенных конструктивных изменений по сравнению с базовой моделью (с одинаковыми техническими характеристиками двигателя, коробки передач, главной передачи, шин, колесной формулы, кузова) и не отличающихся от базовой модели собственной массой, устанавливать базовую норму расхода топлив в тех же размерах, что и для базовой модели;

— для марок и модификаций автомобилей, не имеющих перечисленных выше конструктивных изменений, но отличающихся от базовой модели только собственной массой (при установке фургонов, кунгов, тентов, дополнительного оборудования, бронировании и т.д.), нормы расхода топлив могут определяться:

на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной массы автомобиля с увеличением (уменьшением) из расчета до 2 л/100 км для автомобилей с бензиновыми двигателями, из расчета до 1,3 л/100 км — с дизельными двигателями, из расчета до 2,64 л/100 км для автомобилей, работающих на сжиженном газе, из расчета до 2 куб. м/100 км для автомобилей, работающих на сжатом природном газе; при газодизельном процессе двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л/100 км дизельного топлива, из расчета на каждую тонну изменения собственной массы автомобиля.

6. Норма расхода топлив может снижаться.

При работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) — до 15%.

В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне вне границы города, поправочные (городские) коэффициенты не применяются.

При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.

В дополнение к нормированному расходу газа допускается расходование бензина или дизтоплива для газобаллонных автомобилей в следующих случаях:

— для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после проведения технических воздействий — до 5 л жидкого топлива на один газобаллонный автомобиль;

— для запуска и работы двигателя газобаллонного автомобиля — до 20 л жидкого топлива в месяц на один автомобиль в летний и весенне-осенний сезоны, в зимнее время дополнительно учитываются зимние надбавки согласно Приложению N 2;

— на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода одной заправки газа, — до 25% от общего расхода топлива на указанных маршрутах.

Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого топлива для газобаллонных автомобилей осуществляется в тех же размерах, что и для соответствующих базовых автомобилей.

Принимая во внимание возможные изменения и многообразие условий эксплуатации автомобильной техники, изменения техногенного, природного и климатического характера, состояние дорог, особенности перевозок грузов и пассажиров и т.п., в случае производственной необходимости возможно уточнение или введение отдельных поправочных коэффициентов (надбавок) к нормам расхода топлив по распоряжению руководства местных администраций регионов и других ведомств — при соответствующем обосновании и по согласованию с Минтрансом России.

Смотрите так же:  Статистическая отчетность форма пм

На период действия данного документа для моделей, марок и модификаций автомобильной техники, поступающей в автопарк страны, на которую Минтрансом России не утверждены нормы расхода топлив (отсутствующие в данном документе), руководители местных администраций регионов и предприятий могут вводить в действие своим приказом нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке научными организациями, осуществляющими разработку таких норм по специальной программе-методике.

7. Легковые автомобили

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Нормування витрат палива — це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені по моделях (модифікаціях) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні, та інші умови експлуатації. Нормы расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для планирования потребности предприятий, организаций и учреждений (далее — предприятий) в горюче-смазочных материалах и контроля за их расходами, ведения отчетности, введения режима экономии и рациональной разработки удельных норм расходов топлива. Как известно, предприятия, обслуживая свои автомобили (приобретенные или арендованные), должны списывать фактически израсходованные горюче-смазочные материалы на основании путевых листов согласно фактической стоимости таких материалов, но с учетом норм расходов, приведенных в Приказе Минтранса от 10.02.98 г. Я не юрист и не налоговый инспектор, но считаю, что нормы расхода ГСМ, указанные в паспорте производителя, более приоритетны, чем нормы установленные средне-потолочным расчетом (по справочнику Стеля), указанные в приказе № 43. Искренне рада за руководителя, выигравшему суд у налоговой. Необходимость внесения изменений в Нормы N 43, которые были приняты 15 лет тому назад, назрела давно. Нельзя утверждать, что все эти годы документ находился в застывшем состоянии — по мере появления новых марок и моделей транспортных средств он пополнялся соответствующими базовыми линейными нормами расхода топлива для них. Однако сама методика расчета нормативного расхода топлива изменений не претерпевала, что не позволяло в полной мере учесть современные условия эксплуатации (например, повышенный скоростной режим на автомагистралях; перемещение в крупных городах с затрудненным движением, в частности в заторах; поездки на короткие расстояния и т. С принятием приказа N 36, вносящего в Нормы N 43 довольно существенные изменения, методика расчета норм расхода топлива дополнена и доработана с учетом результатов последних исследований экономичности автомобилей в разных условиях.

Приказ 43 норма расхода топлива

Необходимость внесения изменений в Нормы N 43, которые были приняты 15 лет тому назад, назрела давно. Необходимость внесения изменений в Нормы N 43, которые были приняты 15 лет тому назад, назрела давно.
Приказ 43 норма расхода топлива, Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, Постановления кабинета министра рт, Презентация на тему заработная плата, Постановление правительства рф 47, Пирог с творогом рецепт с фото

Нормы расхода топлива

Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для планирования потребности предприятий, организаций и учреждений в горюче-смазочных материалах и контроля за их расходами, ведения отчетности, введения режима экономии и рационального использования нефтепродуктов, а также могут применяться для разработки удельных норм расхода топлива.

Нормирование расхода топлива — это установление допустимой меры его потребления в определенных условиях эксплуатации автомобилей, для чего применяются базовые линейные нормы, установленные по моделям (модификациях) автомобилей, и система нормативов и корректирующих коэффициентов, которые позволяют учитывать выполненную транспортную работу, климатические, дорожные и другие условия эксплуатации.

Нормирование расходов моторных масел и смазок осуществляется пропорционально расходам топлива в соответствии с установленными нормативами.

Нормы расхода топлива для автомобилей установлены приказом Минтранса Украины от 10 февраля 1998 г. № 43. О правилах их применения мы подробно рассказали в газете «Все о бухгалтерском учете» № 86 за 2014 г., а собственно нормы приводим ниже.

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Бухгалтерский форум для профессионалов

Будь в курсе -> живи на БУХФОРУМЕ

  • Профессиональный бухгалтерский форумСКОРАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬSOS-поддержка
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • Контакты
  • Регистрация
  • Вход

Нормы расхода топлива

Шантарам » 22 май 2012, 17:22

Печкин » 22 май 2012, 17:29

Я бы тоже считал, что для налоговых целей он не должен применяться. Но конечно не с вашей аргументацией.

Но вот налоговики непреклонны (из темы про легковой автомобиль )

Сомневается, но никому об этом не говорит

На основании каких документов и по каким нормам учитываются в составе расходов предприятия расходы на приобретение топлива и смазочных материалов?

Первичным документом для списания фактически израсходованных горюче-смазочных материалов является путевой лист .
Форма путевого листа для легковых автомобилей определена приказом Госкомстата Украины от 17.02.98 г. № 74 «Об утверждении типовой формы первичного учета работы служебного легкового автомобиля и Инструкции о порядке ее применения».
Форма путевого листа для грузовых автомобилей утверждена совместным приказом Минтранспорта Украины, Минстата Украины от 29.12.95 г. № 488/346 «Об утверждении типовых форм первичного учета работы грузового автомобиля».
Нормы расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте утверждены приказом Минтранспорта Украины от 10.02.98 г. № 43 «Об утверждении Норм расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте».
Следовательно, списание горюче-смазочных материалов осуществляется исходя из данных о пробеге автомобиля, определенных на основании путевого листа, а также норм расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте.
Для новых моделей (модификаций) автомобилей и автомобилей оригинальной конструкции, не вошедших в приказ № 43, оборудования, устанавливаемого на колесных транспортных средствах, технологических машин и механизмов, автомобилей при выполнении специальной работы или осуществлении перевозок в специфических условиях эксплуатации, выполнении технологических операций устанавливаются временные и временные индивидуальные, базовые, базовые линейные и дифференцированные нормы расходов топлива с уточнением, при необходимости, коэффициентов их корректировки, которые разрабатываются главным институтом Мининфраструктуры Украины, ГП «ГосавтотрансНИИпроект» по заявкам заводов-производителей или предприятий — владельцев автомобилей на договорных началах (пп. 2.1.5 ст. 2 приказа № 43).

«Горячая линия» при участии заместителя директора Департамента — начальника
Управления администрирования налога на прибыль и налоговых платежей
Департамента налогообложения юридических лиц ГНС Украины Наталии ХОЦЯНОВСКОЙ

Шантарам » 22 май 2012, 17:34

Explorer » 22 май 2012, 23:16

Смею заметить, уважаемые господа, что, строго говоря, в сфере управления Министерства инфраструктуры Украины (бывшего Минтранса) де-факто не осталось вообще никаких предприятий [:)]. Все перевозчики уже давно частники. Таким образом, говорить о том, что «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденные Мининфраструктуры, предназначены только для предприятий, входящих в его сферу управления, извините, в высшей степени абсурдно. И действительно, им там в Мининфраструктуры делать что ли нечего, как выписывать «длинные-предлинные» приказы неизвестно для кого?

Так вот, по самым последним «разведданным», этим «многострадальным» приказом Мининфраструктуры пользуются в частности:
Министерство юстиции Украины
Государственное управление делами Президента Украины
Управление делами Аппарата Верховного Совета Украины
Генеральная прокуратура Украины
Главная финансовая инспекция Украины (бывший КРУ)
Налоговая администрация
Верховный Суд Украины
Высший хозяйственный суд Украины
Министерство финансов Украины
Национальный банк Украины
Таможенная служба
.
прочие министерства и ведомства, администрации, многие хозяйствующие субъекты независимо от формы собственности .

Министерство юстиции Украины, как нам объяснили, считает, что «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» есть акт нормативно-технического характера и не подлежит государственной регистрации, что, вместе с тем, не мешает ему (как и многим другим) использовать этот документ в своей работе (и поверьте, там в Минюсте действительно очень грамотные люди работают).

To Шантарам
Вы пишите:

Действительно. А зачем платить этому бедному институту Мининфраструктуры за официальное заключение с временной индивидуальной базовой нормой на автомобиль?
Опыт многих предприятий показывает, что лучше (по крайней мере в плане адреналина и острых ощущений) заплатить штраф, что обычно и происходит после проверки «очень смелых предприятий» налоговой или КРУ (теперь Главная финансовая инспекция). Вот правда обойдется такое «удовольствие» уже значительно дороже [:)], а в некоторых случаях, увы, и не только штрафом. Впрочем, в любом случае, выбор за Вами.

Не знаю кто, куда и чем там тыкает, но из текста самого документа следует, что институт устанавливает только базовую линейную норму, а нормативный расход топлива (в конкретных условиях эксплуатации) Вы устанавливаете уже сами себе, любимому, и на свое усмотрение (конечно в регламентированных границах, применяя к базовой норме корректирующие коэффициенты, коих там великое множество, и соблюдая элементарные приличия).

Вотруба » 22 май 2012, 23:32

Печкин » 22 май 2012, 23:51

1. Я поддержу Explorer в части де-юре нормативного характера документа. Вопрос только в сфере применения этих нормативов.

Смотрите так же:  Приватизация земельного участка долевую собственность

2. Стоит признать, что сам документ формулирует эти цели (и косвенно предмет регулирования) весьма размыто.

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті призначені для планування потреби підприємств, організацій та установ (далі — підприємств) в паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму економії і раціонального використання нафтопродуктів, а також можуть застосовуватись для розроблення питомих норм витрат палива.

Нормування витрат палива — це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені по моделях (модифікаціях) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні, та інші умови експлуатації.

3. Учетные (в т.ч. налоговые цели применения — именно они наиболее интересны, особенно с учетом тематики форума), при особом желании, могут вытаскиваться из целей «ведення звітності», хотя понятно, что и близко там этого нет.

4. Не совсем понятно, во исполнении какого именно из полномочий министерства издан этот приказ, с учетом необходимости действия в порядок и способ предусмотренный конституцией и законами Украины.

ИМХО По своей природе это должен быть рекомендательный акт (для небюджетных субъектов), который по непонятным (пока для меня) причинам облекли в форму нормативного.

PS. Например, опыт РФ показывает, что такого рода документы там также утверждаются Минтрансом, но называются методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», что полностью соответствует сути тех отношений, которые хотели «урегулировать».

PPS. Нормативная неопределенность (см. п. 2) ставит вопрос о возможности применения каких-либо санкций за нарушение его положений.

Шантарам » 23 май 2012, 09:33

vins » 23 май 2012, 09:58

Из судебного решения. О том, как фактически использованные объемы ГСМ утвержденным нормам не соответствовали.

.
Як вбачається з матеріалів справи, в акті ревізії від 22.09.2009 р. № 123-10-319 фінансово-господарської діяльності державного підприємства завод “Електроважмаш” за період з 01.01.2006 р по 01.06.2009 р Контрольно — ревізійним відділом у м. Харкові виявлено порушення вимог п. 2.2.2, п. 2.2.3 Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерством транспорту України від 10.02.1998 № 43 (далі Наказ № 43). Зокрема, на окремі марки автомобілів, які не наведені у вищевказаних нормах , а експлуатуються на ДП завод “Електроважмаш” , встановлені норми витрат палива без проведення контрольних замірів витрат палива на даних автомобілях та узгодження з ДержавтотрансНДІ проект. Також встановлено невірне визначення (завищення) ДП завод “Електроважмаш” норм витрат палива порівняно з нормами, встановленими в Наказі № 43, на автомобілі підприємства VОLKSVAGEN JETTA, державні номери НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 LEXUS GX300 державний номер НОМЕР_4.

З метою усунення порушень, виявлених в результаті ревізії КРВ у м.Харкові, та на виконання наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р. № 43 “Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті” наказом директора заводу № 76 від 27.02.2010 р. (далі Наказ № 76) було затверджено норми витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті підприємства.

Дані норми були розроблені у чіткій відповідності до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 10.02.1998 р. № 43 (далі Наказ № 43 )

Проте норми витрат палива, визначені у Наказі № 43 та Наказі директора заводу “Електроважмаш” № 76 є заниженими порівняно з фактичними експлуатаційними витратами палива та мастильних матеріалів на автомобілях ДП завод “Електроважмаш”.

Так, згідно Акту контрольного заміру витрат палива на роботу автомобілю ГАЗ 3307 державний номер НОМЕР_5 від 30.10.2010 р. за результатами проведеного контрольного заміру встановлено, що за визначений час автомобіль проїхав 3 км. 800 м. та було витрачено фактично 2 л палива Аі-76.

У відповідності до норм , затверджених Наказом № 43 (і відповідно наказом директора 76) витрати палива на визначений пробіг складають 1 л. (тобто вдвічі менше).

Згідно Акту контрольного заміру витрат палива на роботу автомобілю ЗІЛ 495581002 державний номер НОМЕР_6 від 29.10.2010 р. за результатами проведеного контрольного заміру встановлено, що за визначений час автомобіль проїхав 2 км. 600 м. та було витрачено фактично 2 л палива Аі-76.

У відповідності до норм , затверджених наказом № 43 (і відповідно наказом директора 76) витрати палива на визначений пробіг складають 1,1 л.

Аналогічні показники, які свідчать про невідповідність норм витрат палива, визначених у наказі директора заводу № 76, фактичним експлуатаційним витратам автомолів ДП завод “Електроважмаш” були отримані під час контрольних замірів згідно актів від 2 листопада 2009 р. та від 22 жовтня 2009 р.

Крім того, для деяких марок автомобілів, які використовуються ДП завод “Електроважмаш” наказом директора № 43 взагалі не визначені норми витрат палива, що унеможливлює використання таких автомобілів та призводить до їх простою.

Заниження норм витрат палива, встановлених у наказі директора заводу № 76, порівняно з фактичними витратами призводить до того, що водії підприємства не мають реальної можливості виконати встановлені для них змінні завдання, оскільки в будь-якому випадку відбувається перевикористання палива не з вини працівників.

У зв’язку з неодноразовими зверненнями водіїв транспортного цеху ДП завод “Електроважмаш” до голови ППО ДП завод “Електроважмаш” з проханнями по впливати на адміністрацію підприємства, профспілкою заводу проводились переговори з адміністрацією заводу з метою внесення змін до наказу директора № 76 “”Про затвердження норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті” та приведення встановлених норм у відповідність з фактичними експлуатаційними витратами автомобілів заводу.

Однак, адміністрація заводу вважає внесення змін до Наказу № 76 недопустимим, посилаючись на те, що це призведе до порушень Наказу № 43 та застосування санкцій до посадових осіб підприємства.

Представник відповідача не заперечує проти фактичних обставин справи, однак вважає позовні вимоги неправомірними, оскільки у випадку приведення норми витрат палива на автомобілі заводу у відповідність з фактичними витратами, ДП завод “Електроважмаш” порушить норми, визначені у Наказі № 43, оскільки фактичні витрати є більшими, ніж встановлені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 10.02.1998 р. № 43

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам справи, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 1 Указу Президента України “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” та Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ № 731 від 28.12.1992 р. державній реєстрації підлягають усі нормативно-правові акти міністерств, інших органів виконавчої влади, які виступають суб’єктами нормотворення, якщо ці нормативно-правові акти мають міжвідомчий характер.

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 10.02.1998 р. № 43 Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті не пройшов державної реєстрації, атому він носить відомчий характер, є обов’язковим лише для підприємств, установ, організацій, які входять до сфери управління Міністерства транспорту та зв’язку України.

Враховуючи, що ДП завод “Електроважмаш” не входить до сфери управління Міністерства транспорту та зв’язку України, то норми витрат палива, затверджені Наказом № 43, не є обов’язковими для ДП завод “Електроважмаш”, а встановлення на підприємстві норм витрат палива, відмінних від норм, визначених даному наказі не є порушенням .

Согласен с тем, что в аспекте ст. 19 Конституции обсуждаемый документ следует воспринимать как устанавливающий некие ориентировочные показатели.
Что касается его использования для налоговых целей, то выходит, что мы и презумпцию добросовестности налогоплательщика нарушаем (заменяя ее на презумпцию: норму превысил — значит украл / использовал не в хоздеятельности), и с налоговых органов бремя доказывания необоснованности расходов снимаем.
Удобно.

Вотруба » 23 май 2012, 11:38

Коллеги, мне кажется дискуссия пошла не в ту сторону!
Нормами № 43 установлены линейные нормы расхода топлива, т.е. объективные (будем исходить из этого) нормы на пробег автомобиля в неких стандартных (базовых) условиях. А вот учет эксплуатационных факторов (и расчет нормативного , эксплуатационного расхода) предприятие осуществляет самостоятельно путем применения корректирующих коэффициентов. Их полтора десятка и диапазон их значений достаточно широк. Поэтому я не вижу причин отказываться от линейных норм, установленных Нормами № 43. Отказ будет означать, что в качестве исходных данных предприятие использует необъективные данные.
Поэтому, если нормативный расход топлива не соответствует фактическому, то это означает только то, что его неправильно рассчитали. Вот и все! Винить в этом можно только самого себя.

А вот по поводу того, обязательно ли в случае отсутствия на какую-то модель автомобиля линейной нормы в Нормах № 43 обращаться в ДержавтотрансНДІпроект или предприятие в этом случае может установить линейную норму самостоятельно путем проведения замеров, то здесь действительно можно подискутировать именно в том ключе, в котором идет дискуссия.