Право на пенсію за вислугу років педагогічних та медичних працівників

З 11.10.2017 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148–VІІІ від 03.10.2017 (далі – Закон №2148), яким реалізовано ряд положень реформування пенсійної системи.

Змінами, які внесені до пенсійного законодавства, звужено коло осіб, які мають право на призначення пенсії за вислугу років. Зокрема, згідно з Законом України від 09.07.2003 №1058- IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон №1058) у новій редакції право на такий вид пенсії передбачено для артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів.

Також пунктом 21 розд. ХV «Прикінцеві положення» Закону №1058, збережено право на пенсію за вислугу років для окремих категорій осіб, якщо на день набрання чинності Закону №2148 (станом на 11.10.2017 ) мають вислугу та стаж, необхідний для призначення такої пенсії відповідно до законодавства, яке діяло до пенсійної реформи.

А саме, право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я за наявності віку та спеціального стажу, визначеного п. «е» згідно ст.55 Закону України від 05.11.1991 № 1788 «Про пенсійне забезпечення», за Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 (із змінами).

Право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають особи, які мали вислугу років на відповідних посадах не меншу від такої тривалості:

станом на 01.04.2015- 25 років;
станом на 31.12.2015 -25 років шість місяців

Отже, у разі відсутності на ці дати 25 років чи 25 років шести місяців стажу роботи за спеціальністю, пенсію за вислугу років буде призначено за наявності на дату набрання чинності Законом №2148 – 26 років шести місяців роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, та за досягнення пенсійного віку – від 50 до 55 років (залежно від дати народження особи, таблиця додається).

Тобто, право на пенсію за вислугу років зафіксовано зокрема для тих працівників, які станом на 11.10.2017 набули спеціального стажу не менше ніж 26 років 6 місяців .

Пенсійний вік Дата народження
50 років З 01.01.1966 по 30.06.1966
50 років 6 місяців З 01.07.1966 по 31.12.1966
51 рік З 01.01.1967 по 30.06.1967
51 рік 6 місяців З 01.07.1967 по 31.12.1967
52 років З 01.01.1968 по 30.06.1968
52 роки 6 місяців З 01.07.1968 по 31.12.1968
53 роки З 01.01.1969 по 30.06.1969
53 роки 6 місяців З 01.07.1969 по 31.12.1969
54 роки З 01.01.1970 по 30.06.1970
54 роки 6 місяців З 01.07.1970 по 31.12.1970

Після досягнення 55 років Після 01.01.1971

До стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугу років, зараховуються лише ті періоди роботи, коли працівник обіймав визначені нормативно-правовими актами посади за основним місцем роботи.

Такі працівники зобов’язані звільнитися з роботи за спеціальністю, що дає право на пенсію за вислугу років.

Медичні працівники: право вибору пенсії

Медичні працівники мають право на пенсію за вислугу років та (або) на пенсію за віком на пільгових умовах. Це залежить від того, яку посаду обіймала та у якому саме закладі охорони здоров’я працювала особа. У разі якщо особа одночасно має право на різні види пенсії, призначається один з них. При цьому розмір пенсії в обох випадках визначається відповідно до Закону про пенсійне страхування. Тому далі розглянемо, які особливості призначення пенсії за вислугу років та пенсії за віком на пільгових умовах для медичних працівників.

Пенсія за вислугу років

Умови призначення

До 01.01.2016 р. і чоловіки, і жінки виходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку. Умовою для цього була наявність необхідного (25 — 25 років 6 місяців) спеціального стажу роботи. Водночас така пенсія призначалася за умови звільнення з посади, яка давала право на пенсію за вислугу років.

З 01.01.2016 р. для них встановлено пенсійний вік від 50 до 55 років (залежно від дати народження). При цьому і жінкам, і чоловікам встановлено єдиний вік виходу на пенсію. Однак пенсійний вік збільшується поступово. Зокрема, особи з датою народження по 30.06.66 р. виходитимуть на пенсію за вислугу років при досягненні 50-річного віку. Які народилися у період з 01.07.66 р. по 31.12.66 р. право на таку пенсію матимуть у 50 років 6 місяців, а з 01.01.67 р. по 30.06.67 р. — при досягненні 51-річного віку і так далі. Особи, народжені після 01.01.71 р., матимуть право на пеню за вислугу років при досягненні віку 55 років.

До 01.01.2016 р.

З 01.01.2016 р.

Чоловіки і жінки виходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку

І жінкам, і чоловікам встановлено пенсійний вік від 50 до 55 років (залежно від дати народження)

Пенсії за вислугу років призначаються при досягненні зазначеного вище пенсійного віку та за наявності спеціального стажу

Період звернення за призначенням пенсії

Спеціальний стаж

з 01.04.2015 р. по 31.03.2016 р.

25 років 6 місяців

з 01.04.2016 р. по 31.03.2017 р.

з 01.04.2017 р. по 31.03.2018 р.

26 років 6 місяців

з 01.04.2018 р. по 31.03.2019 р.

з 01.04.2019 р. по 31.03.2020 р.

27 років 6 місяців

з 01.04.2020 р. по 31.03.2021 р.

з 01.04.2021 р. по 31.03.2022 р.

28 років 6 місяців

з 01.04.2022 р. по 31.03.2023 р.

з 01.04.2023 р. по 31.03.2024 р.

29 років 6 місяців

з 01.04.2024 р. або після цієї дати

Водночас якщо медичний працівник має на 01.04.2015 р. — 25 років чи на 31.12.2015 р. — 25 років 6 місяців спеціального стажу роботи, то пенсію за вислугу років йому призначать незалежно від віку за умови звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію.

Визначення права

Право на пенсію за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад). Перелік закладів незалежно від форми власності або відомчої належності і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою № 909.

Отже, для визначення права на зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи необхідно, щоб особа працювала в закладах і на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.

Зарахування до спеціального стажу часу навчання в учбових закладах чинним пенсійним законодавством України не передбачено.

Період здійснення медичної практики (на підставі ліцензії) медичним фахівцем, який зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності (фізична особа), та який в той час не перебуває у трудових відносинах із закладом охорони здоров’я, також не зараховується до спеціального стажу.

Згідно зі ст. 7 Закону про пенсійне забезпечення пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. Отже, у період отримання цього виду пенсії працювати можна лише на посадах і в закладах, які не передбачено Переліком № 909. У разі якщо після призначення такої пенсії особа працевлаштувалася за спеціальністю, що дає право на пенсію за вислугу років, вона має повідомити про це орган, що призначив пенсію. Виплату пенсії буде припинено, а після звільнення з такої посади — поновлено.

Підтвердження спеціального стажу

Спеціальний стаж обчислюється за даними трудової книжки. У разі якщо із записів трудової книжки неможливо зробити висновок про право на зарахування до спецстажу певного періоду роботи, до територіальних управлінь Пенсійного фонду України додатково надається уточнююча довідка закладу (установи). Також при вирішенні цього питання аналізуються інші документи (Положення про заклад, структуру, штатні розписи тощо).

У випадку коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщено на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО, спеціальний стаж можливо підтвердити за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Пенсія за віком на пільгових умовах

Умови призначення

Пенсія за віком на пільгових умовах призначається згідно з нормами ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення за наявності необхідного пільгового та загального стажу роботи.

На пільгових умовах мають право на пенсію за віком незалежно від місця останньої роботи такі категорії: працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, і за результатами атестації робочих місць — після досягнення 50 років (і жінкам, і чоловікам) і при стажі роботи від 20 років 6 місяців до 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і від 15 років 6 місяців до 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

До досягнення 50-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки при досягненні ними такого віку:

45 років — які народилися по 31.03.70 р. включно;

45 років 6 місяців — які народилися з 01.04.70 р. по 30.09.70 р.;

46 років — які народилися з 01.10.70 р. по 31.03.71 р.;

46 років 6 місяців — які народилися з 01.04.71 р. по 30.09.71 р.;

47 років — які народилися з 01.10.71 р. по 31.03.72 р.;

47 років 6 місяців — які народилися з 01.04.72 р. по 30.09.72 р.;

48 років — які народилися з 01.10.72 р. по 31.03.73 р.;

48 років 6 місяців — які народилися з 01.04.73 р. по 30.09.73 р.;

49 років — які народилися з 01.10.73 р. по 31.03.74 р.;

49 років 6 місяців — які народилися з 01.04.74 р. по 30.09.74 р.

Якщо чоловіки не мають повного стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 — 10 років, а жінки — 7 років 6 місяців, але в них є половина необхідного стажу на зазначених роботах (у чоловіків не менше 5 років, а у жінок — не менше 3 років 9 місяців), та вони мають передбачений законодавством загальний стаж роботи, їм пенсії за віком на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої ст. 26 Закону про пенсійне страхування:

 • чоловікам — на 1 рік за кожний повний рік такої роботи;
 • жінкам — на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи (зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31.12.2021 р.).
Смотрите так же:  Нотариус усть вымский район

Працівники, зайняті повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, — за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, і за результатами атестації робочих місць, мають право на пільгову пенсію після досягнення 55 років і при стажі роботи для чоловіків — від 25 років 6 місяців до 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і для жінок — від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

До досягнення 55-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки після досягнення ними такого віку:

50 років — які народилися по 31.03.65 р. включно;

50 років 6 місяців — які народилися з 01.04.65 р. по 30.09.65 р.;

51 рік — які народилися з 01.10.65 р. по 31.03.66 р.;

51 рік 6 місяців — які народилися з 01.04.66 р. по 30.09.66 р.;

52 роки — які народилися з 01.10.66 р. по 31.03.67 р.;

52 роки 6 місяців — які народилися з 01.04.67 р. по 30.09.67 р.;

53 роки — які народилися з 01.10.67 р. по 31.03.168 р.;

53 роки 6 місяців — які народилися з 01.04.68 р. по 30.09.68 р.;

54 роки — які народилися з 01.10.68 р. по 31.03.69 р.;

54 роки 6 місяців — які народилися з 01.04.69 р. по 30.09.69 р.

Працівникам, які не мають стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 (чоловіки — 12 років 6 місяців, а жінки — 10 років), але мають не менше половини стажу на зазначених роботах (чоловіки — не менше 6 років 3 місяців, жінки — не менше 5 років), за наявності передбаченого загального стажу роботи пенсії за віком на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої ст. 26 Закону про пенсійне страхування:

чоловікам — на один рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;

жінкам — на один рік за кожні 2 роки такої роботи (зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31.12.2021 р.).

Згідно з наказом № 383 під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на період роботи особи, а саме:

 • до 31.12.91 р. — застосовуються Списки № 1 та № 2, затверджені постановою № 1173;
 • після 01.01.92 р. до 11.03.94 р. — застосовуються Списки № 1 та № 2, затверджені постановою № 10;
 • після 11.03.94 р. до 16.01.2003 р. — застосовуються Списки № 1 та № 2, затверджені постановою № 162;
 • після 16.01.2003 р. застосовуються Списки № 1 та № 2, затверджені постановою № 36.

При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до списків.

Підтвердження стажу

Пунктом 20 постанови № 637 встановлено, що у тому разі, коли у трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію за віком на пільгових умовах або за вислугу років, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.

У довідці має бути зазначено:

 • періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
 • професія або посада;
 • характер виконуваної роботи;
 • розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або його номер, до якого включається цей період роботи;
 • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.

Якщо підприємство ліквідовано без визначення правонаступника, пільговий стаж підтверджується комісіями, які діють при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях та м. Києві.

У випадку коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщено на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО, спеціальний стаж можливо підтвердити за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Пільги в обчисленні спеціального та пільгового стажу

Під час визначення права на пенсію за вислугу років та пенсію за віком на пільгових умовах до стажу роботи як до 01.01.2004 р., так і після цієї дати, застосовуються норми ст. 60 Закону про пенсійне забезпечення, якою передбачено, що робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

Водночас до страхового стажу зазначена робота зараховується у подвійному розмірі лише по 31.12.2003 р.

Крім того, є посади, наприклад, молодші медичні сестри (санітарки), які не мають права на пенсію за вислугу років, водночас їх робота з безпосереднього обслуговування хворих, наприклад, у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах чи у рентгенівських відділеннях (кабінетах) зараховується до пільгового стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2.

Постанова № 292 — постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 р.». Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100

Працівники медичних закладів (за дотримання вимог законодавства) мають право на пенсію за вислугу років чи на пенсію за віком на пільгових умовах. Це залежить від того, на якій посаді та в якому саме закладі охорони здоров’я працювала особа.

Спочатку слід визначити, за яких умов мають право на призначення пенсій за вислугу років медичні працівники і за яким законом призначають пенсії.

Законом України від 09.07.2003 № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058) передбачено, що пенсії за вислугу років призначаються згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди. Так як на сьогодні законодавчий акт не ухвалений, пенсії призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та за наявності трудового стажу, передбаченого Законом України від 05.11.1991 № 1788 «Про пенсійне забезпечення» (далі – Закон № 1788).

До 1 січня 2016 року і чоловіки, і жінки виходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку. Умовою для цього була наявність потрібного (25-25 років 6 місяців) спеціального стажу роботи, і така пенсія призначалась за умови звільнення з посади, яка давала право на пенсію за вислугу років.

З 1 січня 2016 року і для них встановлено пенсійний вік – від 50 до 55 років залежно від дати народження медичного працівника. І жінкам і чоловікам установлено єдиний вік виходу на пенсію. Пенсійний вік збільшується поступово. Особи з датою народження до 30 червня 1966 року виходитимуть на пенсію за вислугу років за досягнення 50-річного віку; 50 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року; 51 рік – які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року; 51 рік 6 місяців – які народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року; 52 роки – які народилися з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року; 52 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року; 53 роки – які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року; 53 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року; 54 роки – які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року; 54 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року та особи народжені після 1 січня 1971 року, матимуть право на пенсію за вислугу років за досягнення віку 55 років.

Пенсію за вислугу років призначають за досягнення названого пенсійного віку та за наявності такого спеціального стажу:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.

Водночас, якщо медичний працівник має на 1 квітня 2015 року – 25 років; на 31 грудня 2015 року – 25 років 6 місяців стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, таку пенсію йому призначать незалежно від віку за умови звільнення з роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Право на пенсію за вислугу років мають лікарі і середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), перелік посад і закладів, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 (зі змінами) (далі – Перелік № 909).

Отже, для визначення права на зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи потрібно, щоб медичний працівник працював у закладах і на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.

Смотрите так же:  Как оформить раздел имущества без суда

Під час визначення права на пенсію за вислугу років стаж як до, так і після 1 січня 2004 року обчислюється за Законом № 1788 та постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637 – за даними трудової книжки, а за потреби – уточнюючої довідки. Також під час вирішення цього питання може бути розглянуто інші документи (положення про заклад, структуру, штатні розписи, акредитаційний сертифікат тощо).

Визначаючи право на призначення пенсії за вислугу років, управління керується також нормами інших законів, постанов Кабінету Міністрів України, накази міністерств, відомств.

Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених Переліком № 909, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів й установ.

Слід зазначити, що робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 року, яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше чинного законодавства, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.

Крім того, відповідно до примітки 1-1 до Переліку № 909 лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працюють у навчальних закладах і установах, перелічених у розділі 1 «Освіта», належать до числа осіб, які мають право на пенсію за вислугу років.

Зараховувати до спеціального стажу час навчання в навчальних закладах чинним пенсійним законодавством України не передбачено.

Під час визначення права на пенсію за вислугу років і на пенсію за віком на пільгових умовах до стажу роботи як до 1 січня 2004 року, так і після цієї дати застосовуються норми ст. 60 Закону № 1788, за якою робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, в закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, в патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі.

Є такі посади, робота на яких не дає права на пенсію за вислугу років, але при цьому ця робота дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Зокрема, це молодші медичні сестри (санітарки), які не мають права на пенсію за вислугу років, водночас їхня робота з безпосереднього обслуговування хворих, наприклад у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах чи рентгенівських відділеннях (кабінетах) зараховується до пільгового стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Також слід зазначити, що не всі лікарі і середній медичний персонал мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, а лише ті працівники, що працюють упродовж повного робочого дня в особливо шкідливих чи шкідливих умовах.

Посади та заклади, робота на яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2, визначені в розділі XXIV «Охорона здоров’я та соціальна допомога» Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461, а посади та заклади, робота на яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1, визначені в розділі ХІХ Списку № 1, затвердженого цією самою постановою.

Під час призначення пенсії за віком на пільгових умовах до пільгового стажу зараховуються періоди роботи за професіями або на посадах, передбачених списками, в разі зайнятості на роботах у відповідних умовах упродовж повного робочого дня, що має бути підтверджено документально за час виконання робіт до 21 серпня 1992 року та за результатами атестації робочих місць за умовами праці після 21 серпня 1992 року.

Якщо особа одночасно має право на різні види пенсії, призначається один з них. При цьому розмір пенсії в обох випадках визначається відповідно до Закону № 1058 залежно від страхового стажу та заробітку особи.

Згідно із ст. 7 Закону № 1788 пенсії за вислугу років призначаються в разі залишення роботи, яка дає право на цю пенсію. Отже в період одержання цього виду пенсії працювати можна лише на посадах і в закладах, не передбачених Переліком № 909. Якщо після призначення такої пенсії особа працевлаштувалася за спеціальністю, що дає право на пенсію за вислугу років, вона має повідомити про це управління, яке призначило пенсію. Виплату пенсії буде припинено, а після звільнення з такої посади – поновлено.

З 01.04.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 192 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ» згідно з якою право на пенсію за вислугу років відповідно до пункту «е» статті 55 Закону № 1788 набувають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працюють в установах з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держпраці та Держпродспоживслужби і територіальних органах Держпраці та Держпродспоживслужби. Особи, яким призначено пенсію за вислугу років і які з 01.04.2016 працюють на посадах лікарів та середнього медичного у вищезазначених установах та органах – права на виплату пенсії за вислугу років в період роботи на зазначених посадах не мають.

Гарячі телефонні лінії Правобережного об’єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві:

(044) 244-78-11 у Солом’янському районі;

(044) 287-13-62 у Голосіївському районі;

(044) 273-42-23, 273-51-48 у Святошинському районі.

Роз’яснення щодо постанови КМУ від 29.12.2009 р. № 1418

Згідно із вказаною постановою медичні працівники отримуватимуть з 1 січня 2010 р. надбавку за вислугу років. Її розмір встановлюється працівникам залежно від стажу роботи: понад 3 роки — 10%, понад 10 років — 20% та понад 20 років — 30%. Надбавка за вислугу років нараховується працівникам щомісячно до посадового окладу (з урахуванням підвищень) за фактично відпрацьований час без урахування інших доплат та надбавок.

Надбавка за вислугу років виплачується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. У разі тимчасового заміщення відсутнього працівника надбавка вираховується виходячи з посадового окладу працівника за основною посадою (місцем роботи).

Як заявила 25 січня під час селекторної наради Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, уряд проконтролює виплату надбавок медичним працівникам з 1 січня.

Вона підкреслила, що ці надбавки передбачені як у проекті бюджету на 2010 рік, так і у постанові уряду про виконання бюджету 2010 року до моменту його прийняття парламентом. Глава уряду зазначила, що для проведення таких виплат з 1 січня вона направила в регіони відповідні роз’яснення, а також спеціальні листи щодо здійснення видатків в умовах, коли відсутній Державний бюджет на 2010 р.

МОЗ України спільно з Профспілкою працівників охорони здоров’я України надали роз’яснення щодо найбільш актуальних питань.

1. З якої дати слід нараховувати надбавку за вислугу років медичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я згідно з Порядком

П. 2 постанови КМУ від 29.12.2009 р. № 1418 визначено, що вона набуває чинності з 1 січня 2010 р., тому Порядок нарахування надбавки за вислугу років медичним працівникам застосовується з 1 січня 2010 р.

2. На які категорії медичних працівників поширюється дія Порядку? Чи виплачуватиметься зазначена надбавка фармацевтам

Відповідно до п. 3 Порядку право на отримання надбавки за вислугу років мають медичні працівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я, до яких належать керівники закладів охорони здоров’я та їх заступники з числа лікарів, заступники головного лікаря з медсестринства, керівники структурних підрозділів з числа лікарів, лікарі усіх спеціальностей, професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, головні медичні сестри, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей.

Перелік спеціальностей професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я, затверджено наказом МОЗ України від 12.08.2009 р. № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я».

Що стосується фахівців з базовою та непов­ною вищою освітою, то згідно з Національним класифікатором професій (ДК 003:2005) та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я») до них належать:

 • молодші спеціалісти, які здобули непов­ну вищу медичну освіту, що забезпечують училища, технікуми, віднесені до вищих навчальних закладів І рівня акредитації;
 • бакалаври, які здобули базову вищу освіту, що забезпечують коледжі та інші вищі навчальні заклади ІІ рівня акредитації (ст. 43 Закону України «Про освіту» та ст. 6, 7, 8 Закону України «Про вищу освіту»).

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою (молодші спеціалісти і бакалаври) мають право працювати на посадах фельдше­рів та медичних сестер усіх спеціальностей, акушерів, лаборантів, фельдшерів-лаборантів, рентгенлаборантів, інструкторів усіх спеціальностей, статистиків медичних, зубних техніків, техніків ортезистів-гіпсовиливальників тощо. Номенклатуру спеціальностей молодших спеціалістів затверджено наказом МОЗ України від 23.11.2007 р. № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою».

Зазначену надбавку не передбачено для медичних реєстраторів, дезінфекторів та молодших медичних сестер у зв’язку з тим, що згідно з ДК 003:2005 медичні реєстратори належать до технічних службовців, а дезінфектори та молодші медичні сестри — до робітників. Робота на цих посадах не враховується у стаж, що дає право на цю надбавку.

Крім того, Порядком не передбачена надбавка для фармацевтів.

3. Чи нараховуватиметься надбавка за вислугу років професіоналам та фахівцям закладів судово-медичної експертизи

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про судову експертизу» на судових експертів поширені особливості матеріального та соціально-побутового забезпечення, передбачені для державних службовців.

Розпорядженням КМУ від 31.08.1995 р. № 558 р «Про віднесення деяких посад працівників державних спеціалізованих установ до категорій посад державних службовців» посади, які займають судові експерти державних спеціа­лізованих установ судових експертиз, віднесено до відповідних категорій державних службовців з присвоєнням їм відповідних кваліфікаційних класів і виплатою надбавки за ранги. Тому лікарям — судово-медичним експертам надбавка за вислугу років, передбачена Порядком, не виплачується.

Проте якщо судовий експерт працює за сумісництвом на посаді лікаря або фахівця з базовою та неповною вищою медичною освітою, зазначена надбавка виплачується (п. 7 Порядку).

4. Особа працювала 3 роки на посаді медичної сестри у закладі охорони здоров’я, а після закінчення медичного університету працює на посаді лікаря у закладі охорони здоров’я? Як розрахувати стаж роботи для нарахування надбавки за вислугу років

Смотрите так же:  Жалоба на постановление инспекции труда образец

Визначення стажу для обчислення зазначеної надбавки здійснюється на підставі трудової книжки або іншого документа, що відповідно до чинного законодавства підтверджує його наявність.

Згідно з Порядком до стажу роботи для нарахування надбавки за вислугу років включається весь час роботи на посадах лікарів усіх спеціальностей та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Тому до стажу для нарахування надбавки за вислугу років включається час роботи на посаді і медичної сестри, і лікаря. Саме цей стаж є підставою для визначення розміру надбавки за вислугу років лікарю.

5. Як розраховується стаж роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, якщо лікар або фахівець з базовою та неповною вищою медичною освітою працював у закладі охорони здоров’я з перервами у роботі

У випадках, коли у працівників, які мають право на надбавку за вислугу років, є перерви у роботі в закладах охорони здоров’я, до стажу зараховуються (сумарно) усі періоди роботи в закладах і на посадах, що дають право на отримання вказаної надбавки.

6. Чи зараховується період проходження інтернатури до стажу роботи, який дає право на виплату надбавки за вислугу років

Так, зараховується. Лікарі-інтерни після закінчення вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації отримують диплом лікаря-спеціаліста та зараховуються до штатів закладів охорони здоров’я, на базі яких вони проходять інтернатуру на посадах лікарів-інтернів, про що у трудову книжку заноситься відповідний запис. Це регулюється пунктом 7.3 наказу МОЗ України від 19.09.1996 р. № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації». На весь час проходження інтернатури лікарям-інтернам посадові оклади встановлюються у розмірах, затверджених підпунктом 2 п. 2.2.5 спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики і МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

Спеціалістам, які навчалися у вищих навчальних закладах на контрактній основі, період проходження інтернатури зараховується до стажу, який дає право на надбавку за вислугу років за умови, що у трудовій книжці записано про його зарахування на посаду лікаря-інтерна.

7. Чи зараховується період навчання у вищих навчальних закладах (медичні університети, інститути, училища, коледжі, ліцеї) до стажу роботи, що дає право на надбавку за вислугу років

Ні, не зараховується. Надбавка за вислугу років встановлюється працівникам за стаж роботи у закладах і на посадах, визначених постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1418.

Закон про медичний стаж

Які умови виходу на пенсію за вислугу років медичних працівників профілакторіїв?

Відповідно до пункту «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсії за вислугу років медичним працівникам призначаються незалежно від віку.

Основною умовою для призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи, напрацьованого в закладах і на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.

Перелік таких посад і закладів затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» від 4 листопада 1993 року №909 (зі змінами) (далі – Постанова №909).

Зокрема, відповідно до Переліку право на пенсію за вислугу років надано лікарям та середньому медичному персоналу (незалежно від найменування посад) наступних закладів охорони здоров’я:

– лікарняних закладів, лікувально-профілактичних закладів особливого типу, лікувально-трудових профілакторіїв, амбулаторно-поліклінічних закладів, закладів швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладів переливання крові, закладів охорони материнства і дитинства, санаторно-курортних закладів, установ з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби та територіальних органів Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичних центрів;

– медико-соціальних експертних комісій, бюро судово-медичних експертиз і провізорам, фармацевтам та лаборантам аптек, аптечних кіосків, аптечних магазинів, контрольно-аналітичних лабораторій.

Відповідно до примітки 3 вищезазначеного Переліку робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 року, яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.

Незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ робота за спеціальністю, яка передбачена Переліком, дає право на пенсію за вислугу років. Тому працівники закладів та установ приватної форми власності, якщо такі визначені Переліком, мають право на призначення пенсії за вислугу років.

При призначенні даного виду пенсії допускається підсумовування стажу за періоди роботи працівників у закладах і установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 року №213 збільшено спеціальний стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років медичним працівникам.

При призначенні даного виду пенсії у період:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року необхідно мати – не менше 25 років 6 місяців спеціального стажу;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.

Основним документом, що підтверджує спеціальний стаж, як до 1 січня 2004 року, так і після, є трудова книжка. Якщо із записів трудової книжки неможливо зробити відповідний висновок, додатково надається уточнююча довідка закладу (установи). Також при вирішенні цього питання може бути розглянуто інші документи (положення про заклад; структуру, штатні розписи, акредитаційний сертифікат тощо).

Зарахування до спеціального стажу часу навчання в навчальних закладах та періоду військової службичинним пенсійним законодавством України не передбачено.

Період перебування в частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і в додатковій відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею віку шести років зараховується до стажу роботи за вислугу років в одинарному розмірі.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі. Пільгове обчислення (в подвійному розмірі) страхового стажу застосовується лише до 1 січня 2004 року.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.Отже, у період отримання цього виду пенсії працювати можна лише на посадах і в закладах, які не передбачені Переліком (Постанова №909).

У разі повернення пенсіонера на роботу на посаду, зазначену в Переліку, виплата пенсії припиняється на весь період роботи і поновлюється після звільнення з роботи.

З 1 жовтня 2011 року особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого у статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон №1058), працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, і мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком органами Пенсійного фонду України виплачується неоподатковувана одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних пенсій на день її призначення.

Виплата грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Порядок обчислення стажу, який дає право на призначення грошової допомоги, і механізм виплати цієї допомоги встановлені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати» від 23 листопада 2011 року №1191.

Пенсіонери, яким призначено пенсію за вислугу років і які не досягли пенсійного віку, не мають права на перерахунок (через кожні два роки) з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії (частина четвертастатті 42 Закону №1058).

Після досягнення пенсійного віку, встановленого у статті 26 Закону №1058, особа може перейти з пенсії по вислузі років на пенсію за віком. В такому випадку:

якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років не працював, розрахунок пенсії за віком здійснюватиметься за матеріалами пенсійної справи, тобто фактично розмір пенсії не зміниться – зміниться лише вид пенсії;

якщо працював після призначення пенсії, при переведенні на пенсію за віком, за бажанням пенсіонера, можуть бути враховані стаж і заробіток, набуті після призначення пенсії за вислугу років, що дасть змогу збільшити коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Але і в цьому випадку при обчисленні розміру пенсії буде застосовуватися показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення пенсії за вислугу років (абзац другий частини третьої статті 45 Закону №1058).

Виняток із зазначеного вище правила зроблено лише для осіб, які отримують пенсію по інвалідності. Зокрема, якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою статті 40 Закону №1058 для призначення пенсії.